Τοποθεσία Σπηλαίου

Βρίσκεται στην παραλίμνια οδό λίγο μετά το νοσοκομείο και πριν από την Παναγία Μαυριώτισσα, στη βόρεια μεριά της πόλης. Η είσοδος του απέχει περίπου 20 μέτρα από τις όχθες της λίμνης. Ο εξωτερικός χώρος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική (με χρήση πέτρας και ξυλείας από την περιοχή) διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της σπάνιας φυσικής ομορφιάς του τόπου.

Σπήλαιο του Δράκου - Καστοριά
Σπήλαιο του Δράκου - Καστοριά
Σπήλαιο του Δράκου - Καστοριά